Nordisk Folkebåd

Der er nu indregistreret mere end 1100 Nordiske Folkebåde i Danmark.
Der er aktive folkebådsfelter i Danmark, Sverige, Tyskland, England, Irland, Finland, Estland, Schweiz, USA, Canada, Holland og Belgien.
FOLKEBÅDENS HISTORIE
Goteborgs Kungliga Segelsallskab fremkom i 1939 med ønsket om en billig nordisk entypebåd, hvilket resulterede i, at spørgsmålet stod på dagsordenen ved Skandinavisk Sejlerforbunds møde i Helsingfors 1940. Her blev det vedtaget at udskrive en konkur¬rence om tegning af en “folkebåd”. Betingelserne var, at båden skulle være sødygtig, egnet til lang¬tur og kapsejlads, billig og nem at
Tegningerne skulle være indsendte den 15. maj 1941. Tilslutningen til konkurrencen var overvæl¬dende. Der indkom i alt 58 forslag. Dommerkomiteen fandt imidlertid ingen af forslagene værdig til 1. præmien, men delte præmierne mellem de fire bedste, hvoraf de 2 var danske, nemlig bådebygger Knud Olsen, Præstø og arkitekt O.W. Dahlstrøm, København.
Der blev nedsat et udvalg, bestående af baron We¬dell Wedellsborg, Danmark og professor Ljungberg, Sverige, og ingeniør Steinback, Finland, som på grundlag af de to bedste forslag skulle udarbejde retningslinjer og instruktioner til den nordiske folkebåd. Det blev overdraget skibskonstruktør Tord Sunden at færdiggøre tegninger og beskrivelser. Tegningerne, der blev Skandinavisk Sejlerforbunds ejendom, blev endelig godkendt i begyndelsen af 1942.
Folkebåden har således ingen navngiven fader.
At folkebåden er en vellykket konstruktion, er for længst slået fast. Det er et rummeligt, sødygtigt og sikkert fartøj, og den er selv i dag et overordentligt hurtigt fartøj, især i kuling.
De første folkebåde blev bygget og søsat i Sverige i 1942. I begyndelse vandt den ikke særlig udbredelse i Danmark. Sejlsportens venner gik imidlertid ind for klassen og lod den første danske folkebåd bygge. I 1947, da båden havde bevist sine ualmindelige gode egenskaber, skete der en fantastisk tilgang til klas¬sen. Alene i året 1949 blev der bygget 37 folkebåde. Klassen er stadig i fremgang og er den største klasse i landet inden for kølbådene.
Producent: Flere
Kølvægt: jern
DH-88: 4.50
Antal produceret: ca 4.000